CÔNG TY CƠ KHÍ HỒNG KÝ

Máy hàn điện tử HK 120A

Mã SP: HK 120A

Phụ kiện: Kìm hàn + 3 mét dây hàn và Kẹp mass + 2 mét dây mass

Dễ dàng sử dụng, dễ dàng di chuyển

Máy hàn điện tử HK 120A
1.850.000 đ

Máy hàn điện tử HK 200K

Mã SP: HK 200K

Phụ kiện: Kìm hàn + 3 mét dây hàn và Kẹp mass + 2 mét dây mass

Có đồng hồ hiển thị, dây hàn 100% đồng, cọc Lớn

Có chức năng chống giật

Máy hàn điện tử HK 200K
2.400.000 đ

Máy hàn điện tử HK 200H

Mã SP: HK 200H

Phụ kiện: Kìm hàn + 3 mét dây hàn và Kẹp mass + 2 mét dây mass

Có đồng hồ hiển thị, dây hàn 100% đồng, cọc Lớn

Máy hàn điện tử HK 200H
2.300.000 đ

Máy hàn điện tử HK 200Z

Mã SP: HK 200Z

Phụ kiện: Kìm hàn + 3 mét dây hàn và Kẹp mass + 2 mét dây mass

Có đồng hồ hiển thị, dây hàn 100% bằng đồng, cọc lớn

Máy hàn điện tử HK 200Z
2.300.000 đ

Máy hàn điện tử HK 200E

Mã SP: HK 200E

Phụ kiện: Kìm hàn + 3 mét dây hàn và Kẹp mass + 2 mét dây mass

Có đồng hồ hiển thị, dây hàn 100% bằng đồng

Máy hàn điện tử HK 200E
2.850.000 đ

Máy hàn điện tử HK 200A

Mã SP: HK 200A

Phụ kiện: Kìm hàn + 3 mét dây hàn và Kẹp mass + 2 mét dây mass

Có đồng hồ hiển thị, dây hàn 100% bằng đồng

Máy hàn điện tử HK 200A
3.350.000 đ

Máy khoan bàn KD 600

Mã SP: KD 600

Máy khoan bàn 600mm

Công nghệ Đức

Máy khoan bàn KD 600
1.900.000 đ

Máy khoan bàn KD 800

Mã SP: HK-KD 800

Máy khoan bàn 800mm

Công nghệ Đức

Máy khoan bàn KD 800
3.150.000 đ

Máy khoan bàn KDC 800

Mã SP: HK-KDC 800

Máy khoan bàn 800mm côn 3 buly

Công nghệ Đức

Máy khoan bàn KDC 800
3.500.000 đ

Máy khoan bàn KT10

Mã SP: HK-KT10

Máy khoan bàn 1m - 1/2HP

Máy khoan bàn KT10
4.700.000 đ

Máy khoan bàn KC10

Mã SP: HK-KC10

Máy khoan bàn 1m - 1/2HP côn 3 buly

Máy khoan bàn KC10
5.300.000 đ

Máy khoan bàn KT12

Mã SP: HK-KT12

Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP thường 2 buly

Máy khoan bàn KT12
5.800.000 đ
Top TOP