HR Machine

Hồng Ký đã vượt quá sự mong đợi của chúng tôi trong việc cung cấp các thiết bị máy công cụ, motor - động cơ điện, cũng như cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế, các nhân viên phục vụ khách hàng rất nhiệt tình, niềm nở.

HR Machine mong muốn tiếp tục mối quan hệ công việc với Hồng Ký.