CÔNG TY HỒNG KÝ ĐẠT CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015

Ngày đăng 01/03/2021

Ngày 28/01/2021, Công ty Cơ Khí Hồng Ký chính thức nhận CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015.

Đây là sự kiện đánh dấu việc thay đổi và phát triển về hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Tiến tới góp phần đưa tổ chức vào một hệ thống quản lý quy củ, chặt chẽ, hiện đại và hiệu quả, giúp Công ty ngày một lớn mạnh và vươn xa.

 

Top TOP