Hồng Ký tham dự Ngày Hội Doanh Nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tếLILAMA 2

Hồng Ký tham dự Ngày Hội Doanh Nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tếLILAMA 2

Ngày đăng 20/06/2024

Sự kiện này quy tụ các doanh nghiệp và tổ chức liên quan trong ngành sản xuất, giáo dục và giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Việt Nam.

???? Sự kiện được triển khai trong khuôn khổ Hợp tác phát triển với Khối doanh nghiệp tư nhân (DPP) "Đào tạo nghề cho Sản xuất Thông minh ứng dụng trên Máy công cụ".

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 là một trong những trung tâm giáo dục đào tạo nguồn nhân lực về cơ khí lớn và uy tín nhất Việt Nam.

Bằng việc đồng hành cùng trường trong nhiều chuỗi hoạt động, Hồng Ký cũng thể hiện niềm tin yêu, sự quan tâm đặc biệt với thế hệ trẻ và nền giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cơ khí - chế tạo.

Đây sẽ là nguồn nhân lực cốt yếu xây dựng những công trình hiện đại, làm lên một đất nước phồn hoa, thịnh vượng.

Top TOP