Hệ thống Finger và ghép dọc tự động băng chuyền 5000mm

Mã số: TGG - GD500ABT TGC - GCF04AINBTT TGC - CF04AINBTP
Máy ghép dọc tự động

Máy ghép dọc tự động

Mã số: TGG-GD300A
Máy đánh mộng Finger tự động

Máy đánh mộng Finger tự động

Mã số: TGC - CF04AINV2
Máy ghép ngang cảo quay

Máy ghép ngang cảo quay

Mã số: TGG - G31110H TGG - G31320H TGG - G10080H
Máy ghép ván cao tần

Máy ghép ván cao tần

Mã số: TGG - GCTB

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Miền Bắc: 0909 39 37 46

Miền Trung: 0909 333 095

Miền Nam: 0909 751 456

Phản hồi chất lượng dịch vụ 0918 00 99 33

Mạng lưới đại lý: