Máy Hàn Tig Công Nghệ Inverter IGBT - Cơ Khí Hồng Ký

Máy hàn TIG

Máy hàn điện tử HK TIG 200I

Mã SP: HK TIG 200I

Phụ kiện gồm: Bộ súng hàn TIG và kẹp mass + 2 mét dây mass

Có đồng hồ hiển thị

Máy hàn điện tử HK TIG 200I
3.350.000 đ

Máy hàn điện tử HK TIG 200

Mã SP: HK TIG 200

Bộ phụ kiện gồm: Bộ súng hàn TIG, Kìm hàn + 3 mét dây hàn và Kẹp mass + 2 mét dây mass

Đặc biệt: Hàn Inox

Máy hàn điện tử HK TIG 200
4.050.000 đ

Máy hàn điện tử HK TIG 200E

Mã SP: HK TIG 200E

Bộ phụ kiện gồm: Bộ súng hàn TIG, Kìm hàn + 3 mét dây hàn và Kẹp mass + 2 mét dây mass

Đặc biệt: Hàn Inox

Máy hàn điện tử HK TIG 200E
3.700.000 đ

Máy hàn điện tử HK TIG 250

Mã SP: HK TIG 250

Bộ phụ kiện gồm: Bộ súng hàn TIG, Kẹp mass + 2 mét dây mass + 1 cọc nối dài

Đặc biệt: Hàn Inox

Máy hàn điện tử HK TIG 250
6.500.000 đ

Máy hàn điện tử HK TIG 315I

Mã SP: HK TIG 315I

Bộ súng giải nhiệt bằng nước

Hỗ trợ hàn xung, chức năng 2T/4T

Đặc biệt: Hàn Inox

Máy hàn điện tử HK TIG 315I
12.000.000 đ

Máy hàn điện tử Tig 200 AC/DC

Mã SP: HK TIG 200 AC/DC

Máy có chức năng hàn nhôm

Hỗ trợ chức năng 2T

Máy hàn điện tử Tig 200 AC/DC
11.900.000 đ

Máy hàn điện tử HK TIG 250AC/DC

Mã SP: HK Tig 250 AC/DC

Máy có chức năng hàn nhôm

Hỗ trợ chức năng 2T

Máy hàn điện tử HK TIG 250AC/DC
15.400.000 đ

Máy hàn điện tử tig HK 315 AC/DC

Mã SP: HK 315 AC/DC

Máy có chức năng hàn nhôm, bộ súng giải nhiệt bằng nước

Hỗ trợ chức năng 2T

Máy hàn điện tử tig HK 315 AC/DC
18.400.000 đ

Máy hàn điện tử SR TIG 200R

Mã SP: SR TIG 200R

Bộ phụ kiện gồm: Bộ súng hàn TIG, Kìm hàn + 3 mét dây hàn và Kẹp mass + 2 mét dây mass

Có đồng hồ hiển thị

Máy hàn điện tử SR TIG 200R
3.400.000 đ
    Top TOP