Tin tức

Tin tức

Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ đón đại diện Công ty Cơ khí về thăm và trao tài trợ máy hàn điện tử

Nhằm nỗ lực tiến tới hoàn thành hoạt động tài trợ giáo dục trong năm 2017 trên phạm vi cả nước, vừa qua, Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cho thầy và trò trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

5 máy hàn điện tử Hồng Ký về với trường Cao đẳng Công nghiệp Lạng Sơn

Nhằm hoàn thành mục tiêu thực hiện tài trợ giáo dục trên phạm vi cả nước trong năm 2017, Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cho trường Cao đẳng Công nghiệp Lạng Sơn.

Đại diện công ty Cơ khí Hồng Ký đến thăm và trao tài trợ máy hàn điện tử cho trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

Nhằm nỗ lực tiến tới hoàn thành hoạt động tài trợ giáo dục trong năm 2017 trên phạm vi cả nước, vừa qua, Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cho thầy và trò trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương TP Hồ Chí Minh.

Máy hàn điện tử Hồng Ký về với thầy trò trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh

Tiếp nối thành công của từ các hoạt động tài trợ giáo dục trong năm 2017, vừa qua, Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cho thầy và trò trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh.

Gói tài trợ 5 máy hàn điện tử Hồng Ký về với thầy trò trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Nam Định

Nhằm hoàn thành mục tiêu tài trợ giáo dục năm 2017, vừa qua, đại diện Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cho trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Gói tài trợ 5 máy hàn điện tử Hồng Ký về với thầy trò trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long

Nhằm hoàn thành mục tiêu tài trợ giáo dục trên phạm vi cả nước nói chung và khu vực miền Tây Nam Bộ nói riêng trong năm 2017, vừa qua, Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cùng buồng hàn cho thầy và trò trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long.

Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh vui mừng tiếp nhận tài trợ máy hàn điện tử từ công ty Cơ khí Hồng Ký

Nhằm hoàn thành mục tiêu thực hiện tài trợ giáo dục trên phạm vi cả nước trong năm 2017, Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cho trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh.

Thêm 5 máy hàn điện tử Hồng Ký về với thầy trò trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Tiếp nối thành công của từ các hoạt động tài trợ giáo dục trong năm 2017, vừa qua, Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cho thầy và trò trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang.

Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp đón đại diện công ty Cơ khí Hồng Ký về thăm và trao tài trợ

Tiếp nối thành công của từ các hoạt động tài trợ trước, vừa qua, Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cho trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp.

Thầy trò trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi - Bến Tre vui mừng tiếp nhận tài trợ máy hàn điện tử Hồng Ký

Vừa qua, Công ty Cơ khí Hồng Ký đã đến thăm và trao tặng 5 máy hàn điện tử cùng buồng hàn cho thầy và trò trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi tỉnh Bến Tre.
Top TOP