Bố trí chuyền cắt trong xưởng gỗ

Bố trí chuyền cắt trong xưởng gỗ

Trước cải tiến:

- Chuyền cắt thuộc công đoạn phôi được bố trí 6 máy đơn. Các máy sắp xếp theo hàng ngang của nhà xưởng. Phôi đầu vào và đầu ra được đặt ngay vị trí mỗi máy cưa gỗ.

- Mỗi máy bố trs 2 công nhân, một người tiếp phôi, một người cắt.

Nhược điểm:

- Chiếm mặt bằng vì bố trí theo hàng ngang.

- Công nhân di chuyển liên tục để tiếp phôi đầu vào và chuyển phôi đầu ra sang công đoạn khác, gây lãng phí thời gian và cho năng suất lao động thấp.

Bố trí chuyền cắt trong xưởng gỗ

Mô tả cải tiến

- Thay đổi cách bố trí máy gỗ từ hàng ngang thành hàng dọc, tập trung về một bên nhà xưởng.

- Bố trí  băng tải bên cạnh máy cắt gỗ.

- Bố trí một người tiếp liệu cho 4 người.

- Sau khi cắt, công nhân đưa phôi sang băng tải để 2 công nhân khác làm nhiệm vụ phân loại và chuyển phôi sang công đoạn sau.

Kết quả đạt được

- Giảm được 4 công lao động.

- Năng suất tăng 3 lần.

- Nhà xưởng sắp xếp khoa học, gọn gàng, thông thoáng.

Định lượng lợi ích mang lại:

Trước cải tiến Sau cải tiến
12 công nhân làm được hơn 8m³/ngày (0.67m³/ngày/công nhân 8 công nhân làm được 30m³/ngày (3.75m³/ngày/công nhân
Top TOP