Bố trí máy bào cuốn theo mô hình chữ L hoặc liên hoàn

Bố trí máy bào cuốn theo mô hình chữ L hoặc liên hoàn

Ngày đăng 16/07/2019

Định lượng lợi ích mang lại:

Trước cải tiến:

4 công nhân lao động/ 8 giờ

Sau cải tiến:

3 công nhân lao động/ 8 giờ ⇒ Tiết kiệm 1 công nhân lao động. 

Năng suất 10%/ mỗi công nhân thao tác.

Mỗi ngày làm việc (8 giờ)

Tiết kiệm 1 công nhân lao động

Chi phí tiêt kiệm cho mỗi ngày làm việc : 1 x 150.000đ = 150.000đ

Năng suất tăng 10% trên mỗi công lao động:

Chi phí tiết kiệm được do tăng năng suất:

3 công nhân x 10% x lương cơ bản = 3 x 10% x 150.000đ = 45.000đ

Tổng chi phí tiết kiệm cho mỗi tháng (26 ngày công): (150.000 + 45.000) x 26 = 5.070.000đ

Tổng chi phí tiết kiệm cho mỗi năm (11.5 tháng): 5.070.000 x 11.5 = 58.305.000đ

- Điều chỉnh vị trí, sắp xếp khoa học máy móc để nâng cao năng suất 2 lần.

- Khi nhân rộng mô hình cải tiến cần lưu ý:

Bàn hứng phôi máy 1 làm dài khoảng 1,5m để kéo dài đường đi phôi chạy ra đáp ứng đủ thời gian cho công nhân chuyển phôi từ máy 1 sang máy 2. Trước khi áp dụng nên sắp xếp vị trí đường điện và đường ống hút bụi.

Trước cải tiến

- Máy bào cuốn hoạt động riêng lẻ, 2 người thao tác trên 1 máy ⇒ 2 máy 4 công nhân thao tác.

- Hàng làm ra từ máy này phải chất xếp, vaajnn chuyển sang máy tiếp theo.

Nhược điểm:

Tốn công chất xếp - vận chuyển hàng hóa từ máy này sang máy kia.

>>> Máy ghép dọc tự động

Mô tả cải tiến

- Xếp 2 máy theo mô hình chữ L hoặc liên hoàn, kết hợp 2 máy sử dụng 3 nhân công thao tác.

Hình ảnh sau cải tiến

Kết quả đạt được

- Giảm được 1 công nhân thao tác.

- Tạo thành 1 dây chuyền khép kín, giảm được công nhân chất xếp - vận chuyển, nhịp độ thao tác nhanh hơn.

- Rút ngắn thời gian phôi đi qua công đoạn bào cuốn: loại bỏ thời gian chất xếp - chuyển phôi giữa 2 máy, nhịp độ thao tác công nhân nhanh hơn, phôi cho vào đầu chuyền, cuối chuyền cho ra thành phẩm. 

>>>Máy chà nhám chổi 4 mặt 8 trục

Thực hiện tại công ty TNHH Tiến Hưng

Top TOP