Cải tiến bố trí chuyền lọng xưởng gỗ

Cải tiến bố trí chuyền lọng xưởng gỗ

Trước cải tiến:

- Các máy lọng bố trí hàng ngang, hoạt động đơn lẻ, không nối tiếp nhau.

- Mỗi máy bố trí 2 công nhân.

- Thực hiện lọng bằng phương pháp vẽ rập.

Nhược điểm:

- Năng suất thấp do không đồng bộ và thiếu sự liên tục giữa các máy gỗ.

- Công nhân thao tác nhiều, phải tự vận chuyển nguyên vật liệu

- Sau khi làm xong, một công nhân kiếm pallet sắp xếp sản phẩm để giao sang bộ phận khác. Công nhân còn lại tìm pallet mới để cấp phôi trong công đoạn tiếp theo.

Mô tả cải tiến

- Sắp xếp máy lọng thành hầng dọc nối tiếp nhau. 

- Lắp đặt băng tải xích ở giữa, thay cho hệ thống con lăn.

- Sử dụng dưỡng cỡ thay cho vẽ rập cùng hệ thống cấp phôi tự động.

- Mỗi máy cần 1 công nhân thao tác.

Cải tiến bố trí chuyền lọng xưởng gỗ

Kết quả đạt được

- Giảm mỗi máy 1 nhân công.

- Tăng hiệu quả sử dụng không gian và mặt bằng nhà xưởng, tối thiểu hóa chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.

- Giảm thiểu sự di chuyển dư thừa giữa các công đoạn.

- Sản phẩm hoàn thiện đưa lên băng tải chuyển đến cuối chuyền cho công nhân phân loại, sắp xếp và giao sang bộ phận khác.

- Nâng suất tăng gấp  2.

- Sử dụng dưỡng cơ thay cho vẽ rập đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ của sản phẩm.

 

Top TOP