Cải tiến máy khoan ke góc thay trập

Cải tiến máy khoan ke góc thay trập

Trước cải tiến:

- Dùng máy khoan đứng để khoan ke góc.

- Mỗi máy bố trí một công nhân. Bộ phận khoan luôn cần 3-4 công nhân.

- Khoan 1 lần được 1 ke.

Nhược điểm:

- Năng suất công việc thấp.

- Thực hiện thao tác trong thời gian dài dễ tê mỏi tay, tăng rủi ro tai nạn lao động.

Để khắc phục, nhà máy đã thực hiện cải tiến làm rập khoan ke góc. Theo đó, mỗi lần khoan được 6 ke hoặc hơn nếu lắp thêm đầu khoan. Năng suất tăng rõ rệt, hàng làm ra nhiều và nhanh hơn, giảm rủi ro tai nạn lao động. Tuy nhiên, cải tiến vẫn có những hạn chế:

- Rập để rời, khi nào làm mới đưa lên giàn khoan gây mất thời gian.

- Việc bảo quản rập không tốt sẽ gây lệch cỡ, phải làm mới nếu hư hỏng.

Mô tả cải tiến

Chế tạo máy khoan ke góc thay rập.

Cấu tạo máy:

- Bộ phận cấp phôi.

- Bộ phận khoan gồm 2 ổ khoan ngang mỗi ổ 3 mũi, một ổ khoan đứng 1 mũi.

- Bàn xoay gá phôi

Hoạt động:

- Bố trí một công nhân tiếp liệu. Bộ phận cấp phôi đưa ke vào gá để cố định.

- Bàn xoay thực hiện khoan chéo, mỗi lần khoan 3 mũi. Sau 1 vòng tua khoan được 6 mũi.

Kết quả đạt được.

- Tiết kiệm nhân công. Từ 3-4 công nhân/tổ khoan chỉ còn 1 người tiếp liệu.

- Năng suất tăng 3 lần, mỗi lần khoan được 6 ke.

- Giảm rủi ro tai nạn lao động.

Cải tiến tại công ty TNHH Tiến Hưng.

Hình ảnh trước cải tiến

Hình ảnh sau cải tiến

Top TOP