Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Trung Tâm Bảo Hành

Ngày đăng 05/06/2019
Trung Tâm Bảo Hành Cơ Khí Hồng Ký

Chính sách bảo hành & bảo trì

Ngày đăng 10/05/2019
Chính sách này sẽ được áp dụng từ ngày 1/4/2016 và kế thúc khi có chính sách mới thay thế hoặc có quý định ngưng chính sách này.

Chính sách đổi hoặc trả hàng

Ngày đăng 10/05/2019
Trong thời gian 7 ngày ( đối với các sản phẩm: máy hàn điện tử, motor) trong thời hạn 3 ngày ( đối với sản phẩm: Máy khoan bàn, máy hàn cơ, máy cắt chíp, máy duỗi sắt) kể từ ngày khách hàng mua hàng tại Công ty hoặc tại hệ thống đại lý của công ty Hồng Ký.
    Top TOP