Motor bơm dầu thủy lực

Motor bơm dầu thủy lực

Motor bơm dầu thủy lực

Mã SP: OLC-H

Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy.

Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control).

Motor bơm dầu thủy lực
Liên hệ

Motor bơm dầu thủy lực

Mã SP: OLC-H

Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy.

Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control).

Không bao gồm đầu bơm thủy lực

Motor bơm dầu thủy lực
Liên hệ
    Top TOP