Thông báo: Hồng Ký tạm ngưng dịch vụ bảo hành - sửa chữa theo tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid-19

Thông báo: Hồng Ký tạm ngưng dịch vụ bảo hành - sửa chữa theo tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid-19

Ngày đăng 31/03/2020

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua đã luôn gắn bó và tin dùng các sản phẩm của Hồng Ký. Vì lý do bất khả kháng, nay Công Ty Cơ Khí Hồng Ký xin chuyển tới Quý Khách thông báo sau:

Từ 01/04/2020, Hồng Ký tạm ngưng dịch vụ bảo hành - sửa chữa tất cả các loại máy thuộc Công ty Hồng Ký sản xuất – kinh doanh cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này. Và mong được quý khách hàng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo và tiếp nhận xử lý các yêu cầu của quý khách ngay khi có thể.

Trân trọng Thông báo.

Top TOP