Hồng Ký tự hào được vinh danh Thương hiệu Vàng TPHCM 2022

Hồng Ký tự hào được vinh danh Thương hiệu Vàng TPHCM 2022

Ngày đăng 06/01/2023

Đây là minh chứng cho những nỗ lực của Hồng Ký về sự tích cực đổi mới, phát triển bền vững những giá trị cốt lõi và nâng cao lợi thế cạnh tranh của thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế.

Thương hiệu Vàng TPHCM là giải thưởng thường niên do Ủy ban Nhân dân TPHCM chỉ đạo thực hiện, Sở Công Thương TPHCM và Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng tổ chức.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ.

Top TOP